Vilken är världens största fisk?

valhajOm du vill veta vilken som är världens största fisk i söt eller saltvatten är så är svaret mycket enkelt. I detta fall är svaret valhajen. Valhajen är en mycket stor haj som kan bli 18 m lång och som lever uteslutande på plankton. Den lever i alla världens varmare hav där den reser stora sträckor för att hitta de områden där det finns mest för dem att äta under just den tiden på året. Under varje höst finns det t.ex. många valhajar utanför Honduras kust där det är lätt att få se och dyka med dem. En annan av världens absolut största fiskar är brugden. Brugden en annan planktonätare. Brugden är precis som valhajen en stor hajart men till skillnad från valhajen så kan man få se denna haj i svenska vatten. Den är dock vanligare utanför Norges och Storbritanniens kust.

Om du vill veta vilken världens största sötvattenfisk är så är svaret betydligt mer komplicerad. I detta fall finns det en lång rad olika möjliga svar beroende på om du baserar ditt svar på längd, vikt eller en kombination av de två. Situationen blir än mer förvirrade av det faktum att vi fortfarande vet relativt lite om många av dessa arter eftersom de lever i relativt outforskade områden. Ett annat problem är att högt fiskedryck innebär att det är svårt att veta hur stora de olika arterna kan bli om de får leva tills de dör av naturlig ålder. Nedan kommer vi att ta en titt på några av de fiskar som tävlar om titeln som världens största sötvattensfisk.

Söttvattensmal (Wells Catfish)

malLåt oss börja med att titta lite närmare på en art som finns i Sverige. Malen är utrotningshotade i Sverige men är ett stort problem i många Europeiska floder där de är alltför vanliga och äter upp annan fisk och sjöfåglar. Det finns flera områden i Europa där det är olagligt att släppa tillbaka denna art i vattnet om man fångar en. Detta då de anses vara en skadlig introducerad art. Det finns varierande fakta om hur lång denna art verkligen kan bli. Många källor säger att den kan bli 6 meter lång men det finns även rapporter om betydligt längre fiskar som nått nästan 9 meter. Det finns ett flertal historier om hur dessa fiskar skall ha fångat och ätit små barn som badade vid flodstränder. Det finns så vitt jag vet inga bekräftade fall där detta har hänt. Det finns inga malar i Sverige som är tillräckligt stora för att dina barn skall vara i far. Denna mal är dock en mycket imponerande art som förhoppningsvis kommer återhämta sig i svenska vatten.

Stör

storStören är en annan art som kan växa sig mycket stor. Hur stor den kan växa sig beror på hur stora sjöar den bor i och eftersom de största fiskarna normalt håller sig på mycket djupt vatten i mycket djupa sjöar så är det svårt att veta hur stora dessa fiskar egentligen kan bli. Stören växer relativt långsamt och kan bli mycket gammal. Olika arter av stör kan hittas i vattendrag över hela norra jordklotet och det är troligt att många historier om sjöodjur i olika i sjöar egentligen rör sig om fall där individer som har sett mycket stora störar gå upp till ytan. Många stör populationer är utrotningshotade p.g.a deras goda kött och mycket goda kaviar. Beluga kaviar består av rom från Beluga störar. Detta har lett till att dessa fiskar nästan har utrotats i östra Ryssland där de huvudsakligen lever. Jakten på stör var hårt reglerad under sovjet tiden men efter sovjetunionens fall så föll bestånden snabbt under det legala kaos som rådde innan det nya styret hade hunnit etablera sig i hela Ryssland. Situationen är nu bättre men tjuvjakt på stör är fortfarande mycket vanligt i dessa otillgängliga trakter.

Jätte Mekongmal

mekongmalMekongmalen är en annan mal som kan växa sig mycket stor. Den är definitivt inte världens största sötvattensfisk i längd räknat men kan troligen vara det om man räknar i vikt. Dessa fiskar kan väga mer än 600 kilo även om det numera är ovanligt att man fångar fiskar av denna storlek. För ca 20 år sedan var det betydligt vanligare. Fisken hittas precis som namnet antyder i Mekong deltat i Thailand, Burma och Laos. Detta delta är också hem till en annan fisk som eventuellt skulle kunna höra hemma på denna lista. Jättesötvattensrockan. Den kan vara flera meter bred och väga flera hundra kilo.

Arapaima

arapaimaArapaima är en stor sötvattensfisk som hittas i Amazonas regnskogar. Man trodde tidigare att det rörde sig om en art men man vet nu att det finns flera arter med olika utbredningsområden och storlek. Denna fisk räknas ofta med på listan över världens största sötvattensfiskar men det är inte särskilt troligt att den är den största. Det finns uppgifter att dessa fiskar skall kunna uppnå en längd på sex meter men detta är inte bekräftat och de flesta fiskar som fångas idag är kanske hälften så långa.

Tyvärr får vi nog aldrig veta

Tyvärr ter det sig väldigt troligt att vi aldrig kommer få veta vilken som är världens största sötvattensfisk. De flesta av dessa riktigt stora arter lever i fattiga områden med mycket högt fisketryck. De flesta av arterna är utrotningshotade och det blir alltmer ovanligt att någon stöter på stora exemplar. Det krävs omfattande skyddsåtgärder för att rädda dessa arter. Många av dessa arter lever mycket länge så även om vi kan minska fisket och rädda dessa arter så kan det ta upp emot 100 år innan vi med säkerhet vet vilken art som verkligen kan växa sig störst.

Valar är däggdjur

Om något har hävdat att denna lista är fel eftersom blåvalen är den största fisken så vill vi påminna om att blåvalen är det största djuret som bor i havet men den är ett däggdjur inte en fisk. Av denna anledning kan inga valar passa in på denna listan. Manowar maneten kan också t.ex. växa sig 18 meter lång med den är inte heller en fisk och kan därför inte heller räknas.