Vad är en svamp?

flugsvampSvamparna är organismer som tillhör riket Fungi, i domänen Eukaryota. Precis som andra medlemmar av domänen Eukaryota har svampar celler som innehåller minst en äkta cellkärna och ett cellskelett.

Till skillnad från växterna har svampar inte något klorofyll och kan inte genomföra fotosyntes. Svampar är heterotrofa organismer, vilket innebär att de behöver konsumera organiska ämnen för att få energi. På så vis påminner de mer om djur än om växter.

Det är fortfarande väldigt mycket vi inte vet om svampar, och den forskning som sker idag har omkullkastat många äldre teorier. Undersökningsmetoder som bygger på DNA-sekvensering har gjort att vi behövt ompröva vilka svampar som egentligen är närmast släkt med varandra och därmed också hur svamparterna ska delas in underriken, stammar, klasser, ordningar, familjer och släkten.

Hur stor är en svamp?

Riket Fungi innehåller allt från mikroskopiskt små encelliga svampar till gigantiska svampar vars mycel sträcker sig över flera kvadratkilometer. I Malheur National Forest i USA lever en svamp av arten Armillaria ostoyae vars mycel har en utsträckning på nästan 9 kvadratkilometer. Ett exempel på väldigt små svampar är de encelliga svampar som gör att bröd, öl och vin jäser.

Vad är en lav?

En lav är ett symbiotiskt eller parasitiskt förhållande mellan svampar och alger eller mellan svampar och cyanobakterier. Alger och cyanobakterier kan genomföra fotosyntes och därmed ge mat åt svampen. Svampen bygger upp en stödjevävnad åt algen som ger den skydd och också kan göra så att den bättre exponeras för solljuset. Svampen kan också suga upp och behålla vatten och näringsämnen och se till att detta finns tillgängligt för algen.

Studier på vissa lavar har visat att svampen inte klarar sig bra utan algen, medan algen tvärt om växer bättre utan svampen. I sådana fall rör det sig snarare om ett parasitiskt förhållande än om mutualistisk symbios.

Exempel på svamparter

Kantarell (Cantharellus cibarius)

I Sverige är kantarellen en av de mest populära svamparna bland amatörplockare eftersom den är lätt att känna igen, lätt att upptäcka och har en smak som de flesta gillar. Det är väldigt svårt att råka blanda ihop den karakteristiska gula kantarellen med någon svensk svamp som är farlig att äta.

Trädgårdschampinjon (Agaricus bisporus)

Trädgårdschampinjonen är en av de mest odlade arterna av matsvamp i Europa och brukar finnas i handeln året runt, både färsk och konserverad. Den vita varianten av trädgårdschampinjon är vanligast i affären. Bruna trädgårdschampinjoner som fått växa sig stora innan de skördas och säljs brukar kallas för portabello eller portobello.

Vit tryffel (Tuber magnatum)

Detta är en av världens mest dyrbara tryffelsorter och många är de gourmander som är villiga att betala dyrt för att få ha den i sin mat. Det är framförallt i Italien den skördas i stor skala, och då särskilt i områdena kring staden Alba. Det är därför vanligt att vit tryffel kallas för Albatryffel.

Botrytis cinerea

Den här svampen är viktig inom vinbranschen eftersom den ligger bakom den så kallade ädelrötan. Botrytis cinerea kan angripa vindruvans skal och göra detta mer genomsläppligt för vatten. Vatten strömmar ur druvan, vilket gör att den skrumpnar ihop och att koncentrationen av socker och aromämnen ökar. Vindruvor som angripits av Botrytis cinerea under gynnsamma förhållanden används för att göra viner som är mycket söta och uppskattade dessertviner.

Penicillium notatum

År 1928 upptäckte bakteriologen Alexander Fleming att mögelsvampen Penicillium notatum utsöndrade ett bakteriedödande ämne. Denna upptäckt lade grunden till den stora mängd antibiotika som vi idag har tillgång till i sjukvården och som räddat så många människors liv.

Penicillium roqueforti

Om du gillar blåmögelost har du förmodligen smaskat i dig den här mögelsvampen någon gång, för den ingår i bland annat Roquefort, Stilton, Danablu, Brebiblu, Cabrales och Cambozola, samt i vissa sorters Gorgonzola.

Trichophyton rubrum

Fotsvamp är ett tillstånd där svampar angriper fotens hud. Vid ett milt angrepp brukar symptomen begränsa sig till rodnad, klåda, fjällning och en obehaglig lukt. Väldigt ofta rör det sig om svampar av arten Trichophyton rubrum, men det finns gott om andra svamparter som också kan orsaka fotsvamp om omständigheterna är de rätta.

Psilocybe cubensis

Denna svamp är narkotikaklassad i Sverige eftersom den innehåller ämnena psilocybin och psilocin. Traditionellt har den använts i religiösa riter i bland annat Sydamerika och Centralamerika.

Läs mer här: