Hur fungerar hörseln?

Ett mänskligt öra består av tre delar: ytterörat, mellanörat och innerörat. Ytterörat består av öronmusslan och hörselgången, som fångar upp ljud och leder det vidare till mellanörat, som i sin tur leder det vidare till innerörat. I innerörat finns sinnesceller som omvandlar ljudet till impulser som skickas till hjärnans hörselcentrum via den åttonde hjärnnerven.

hörselMellanörat

Trumhinnan utgör gränsen mellan ytterörat och mellanörat. När ljudvågor når trumhinnan börjar den vibrera. Dessa vibrationer förs vidare och förstärks av de tre hörselbenen hammaren, städet och stigbygeln som alla sitter i mellanörat. Hammaren sitter fast i trumhinnan och är ledad mot städet, och städet är i sin tur i förbindelse med stigbygeln. Stigbygeln fäster i det så kallade ovala fönstret, en öppning mellan mellanörat och innerörat.

Vad är örontrumpeten?

Örontrumpeten är en tunn gång som leder från svalget till mellanörat. Här kan luft passera när vi sväljer eller gäspar. Örontrumpetens främsta uppgift är att jämna ut trycket så att det är det samma på båda sidor av trumhinnan.

Innerörat

Innerörat innehåller vindlande kanaler och hålrum som gemensamt bildar den så kallade benlabyrinten. Benlabyrinten består av tre båggångar och en hörselsnäcka (cochlean). Båggångarna är viktiga för vår balans, medan hörselsnäckan är viktig för vår hörsel eftersom den innehåller sinnesceller som uppfattar ljud.

Hörselsnäckan

Hörselsnäckan har tre vätskefyllda gångar: scala vestibuli, scala tympani och scala media. Mellan gångarna sitter basilarmembranet och på basilarmembranet sitter sinnesceller som har små tunna hår på sin yta. Ljudvågor som fortplantar sig i hörselsnäckan får basilarmembranet att röra sig, och när rörelser böjer håren aktiveras sinnescellerna och skickar nervimpulser via hörselnerven till hjärnans hörselcentrum.

Den primära frekvensuppdelningen sker redan i hörselsnäckan, eftersom den är utformad så att olika ljudfrekvenser vibrerar starkast på olika delar av basilarmembranet. Detta avgör vilka hörselhår som böjs. Sinnesceller vid snäckans topp gör att vi kan höra låga toner medan sinnesceller vid snäckans botten gör att vi kan höra höga toner.

Hörselhåren i hörselsnäckan är mycket känsliga och om de utsätts för höga ljudnivåer kan de skadas så allvarligt att det påverkar vår hörsel permanent.

Om hörselhåren på en viss plats saknas kan man inte höra den frekvensen.

Hörselcentrum i hjärnan

Det är i hjärnans hörselcentrum som impulserna från innerörat tolkas och gör att vi blir medvetna om ljudet. Hörselcentrumet ligger i tinningloben.

Läs mer här: