Vad är skillnaden på en kaktus och en suckulent

kaktusarDet är mycket vanligt att svenskar blandar ihop kaktusar och suckulenter. Många tror att det är två ord för samma sak. Sanningen är dock att kaktusar och suckulenter inte är samma sak och här nedan kan du lära dig mer om skillnaden mellan de två.

Suckulenter är ett samlingsord för ett mycket stort antal tjockbladiga växter som förvarar vatten i blad och stam för att kunna överleva på torra och ogästvänliga platser. Kaktusar är växter som tillhör en viss familj.

Alla kaktusar är suckulenter
Men
Inte alla suckulenter är kaktusar.

Ett bra exempel på detta är Trekantseuforbia som ofta kallas high chaparral i Sverige. Denna växt ser ut som en kaktus och kallas ofta för en kaktus men är inte det. Den är bara en suckulent. High chaparral är istället en mycket nära släkting med julstjärnan som ären annan euforbia art. En suckulent som mycket få skulle tro var en Kaktus.

Det finns inte bara suckulenter som ser ut som kaktusar utan det finns också kaktusar som inte ser ut som kaktusar, Exempel på detta inkluderar t.ex. bladkaktusen.

Hur ser man skillnad på en kaktus och en suckulent som liknar en kaktus

kaktuskuddeDet är lättare än man tror att skilja på kaktusar och icke kaktusar. Hemligheten ligget i att titta på taggarna. På en kaktus sitter taggarna i grupper på små kuddar. Om taggarna inte sitter på denna typ av kuddar utan kommer direkt ur stammen så rör det sig om en suckulent som liknar en kaktus. Om taggarna sitter i grupp på en kudde så är det en kaktus. Ibland kan det vara bra att använda ett förstoringsglas för att se om taggarna sitter på kuddar eller inte. Detta är sällan ett problem på stora kaktusar men kan behövas på mindre arter. Se bilden till höger för att se exempel på hur dessa kuddar kan se ut. De är inte alltid vita eller så lätt att se som på bilden.

Spelar det någon roll?

Ibland kan man frågar sig om det spelar någon roll om något är en kaktus eller en suckulent. I de flesta fall så är svaret nej. De kräver ungefär samma skötsel oavsett om det rör sig om en kaktus eller en suckulent. Men det kan ändå vara en bra att veta skillnaden och kunna använda sig av korrekt terminologi.

Kaktusar växer inte bara i öknen

Det kan vara intressant att veta att kaktusar inte bara växer i öknen utan kan hittas i en lång rad andra biotoper. Det finns t.ex. flera arter av kaktusar som lever i träsk och kustnära mangroveskogar.

Läs mer här: