Är rasrena hundar bättra än blandraser

Det flesta som vill köpa en hund vill ha en rasren hund. Vilken ras de vill ha varierar mycket men de flesta föredrar att köpa en rasren hund istället för en blandras. Men är en renrasig hund verkligen det bästa valet eller är renrasiga hundar överskattade. För att svara på denna fråga måste vi börja med att titta närmare på vad en rasren hund egentligen är.

Vad är en hund ras

hundarEn hundras är en hund som har linjeavlats för att ha ett visst utseende och ett visst temperament. Nya hundraser skapas hela tiden. För att en ny linje skall kunna erkännas som en ras så måste de ha nått en genetisk renhet som gör att deras ungar har samma utseende och kvalitéer som föräldrarna. Hur stora variationer som tillåts varierar från ras till ras. De flesta hundraser måste alltid ha samma kroppsbyggnad men många raser kan ha olika färger och fortfarande anses vara rasrena. För att få en hundras att bli renrasig måste man avla bort alla gener som kan ge oönskade egenskaper inom hunden. Detta innebär att den genetiska variationen inom en ras ofta är mycket liten.

När man avlar för att skapa en ny ras är det mycket vanligt att man avlar döttrar och dotterdöttrar med den ursprungliga hannen. Det är även vanligt att man odlar syskon med varandra och söner med mödrar. Linjeavel är bara ett fancy ord för inavel. I de flesta fall så anses det okej att inavla en hund under 3 generationer innan man tar in nytt blod igen. Kennelklubbar anser att detta inte har en negativ effekt på rasens hälsa men de flesta studier visar att inavel kan ha en negativ effekt relativt tidigt. När nytt blod har tagits in i en linje så är det vanligt att man linjeavlar dem i tre generationer igen innan man återigen tar in nytt blod. Allt detta gör att hundens gener begränsas för att ge önskat utseende och temperament men det innebär också att gener som kan orsaka vissa sjukdomar blir betydligt vanligare inom en ras än de annars skulle vara.

Genetiska problem i rasrena hundar

Det är av denna anledning mycket vanligt att hundraser är benägna att få vissa sjukdomar. Vilka sjukdomar de är benägna att få varierar mellan olika hundraser. Vissa hundraser är mycket mer troliga att bli sjuka än andra. Vissa hundraser har genetiska problem som gör att de alltid har hälsoproblem som gör att de behöver vård. Mopsar är ett bra exempel på detta. De har mycket ofta svårt att andas och många behöver dagligen ögondroppar för att deras huvuden är för små för att deras ögon skall få plats.

mops

Ögonproblem är vanliga bland mopsar även om den valp ser frisk ut.

Mopsen är dock ett extremt exempel och de flesta hundar har inte lika stora hälsoproblem. Antalet hundar som nästan alltid är sjuka är relativt litet. De flesta hundraser är mer eller mindre benägna att få sjukdomar men en majoritet av alla hundraser är tillräckligt friska för att det bara skall vara en mindre del av hundarna som får en viss sjukdom.

Med detta sagt så har de flest nationella kennelklubbar under de senaste 50 åren fokuserat för mycket på speciella utseenden och för lite på hundarnas hälsa vilket har lett till att de flesta raser är mindre friska nu än de var för 50 år sedan.

Med detta sagt så skall sägas att många polis och militärorganisationer har slutat att använda rasrena hundar eftersom de ej längre uppfyller de krav de har på sina hundar. Detta är också skälet till att brukshundsklubbar börjar uppstå där hundarnas hälso- och arbetsvilja är viktigare än exakt utseende.

Det finns inget som säger att en ras ren hund är en bättre hund än en blandras hund. Hur bra en blandras är beror till stor del på vad de är en blandning av. Dock kan man aldrig vara lika säker på vad man får med en blandras som man kan med en ras ren hund. Blandrashundar är ofta mycket friskar än rasrena hundar och de är också ofta billigare att försäkra.

När skall man välja en rasren hund?

Du skall välja en rasren hund om det är viktigt för dig att du får en hund med ett visst utseende eller ett visst temperament. Du skall också alltid välja en rasren hund om du vill ställa ut den. Vill du tävla i grenar som agility är detta dock mindre viktigt och där kan blandrashundar göra mycket bra ifrån sig. Om du vill ha en rasren hund måste du räkna med att betala mycket mer än du skulle betala om du köpte en blandras hund. Du kan också räkna med att få betala mer för försäkringen och för hälsovård som inte täcks av försäkringen. Om du köper en rasren hund så vet du exakt hur den kommer se ut som vuxen. Du har också fördelen av att veta vilka hälsoproblem som den rasen är benägen att få så du vet vad du skall hålla ögonen öppna för.

När skall man välja en blandras?

Blandras hundar har flera fördelar. De är ofta mycket friskare än rasrena hundar och de är också billigare att köpa att försäkra. Blandrashundar kan ofta vara underbara familjehundar med mycket stor personlighet. De är ofta mycket glada och aktiva hundar som anpassar sig bra till olika förhållanden.

Om man vill välja en blandras är det dock mycket viktigt att tänka på vilka hundar som hunden härstammar från. Man kan säga mycket om hur blandrashunden kommer vara från vilka föräldrar den har. En blandrashund med två stora föräldrar från brukshundsraser ger ofta en mycket stor, stark och mentalt stabil hund. Om blandrasen däremot kommer från två mindre hundraser kan man förvänta sig att blandrashunden också kommer vara liten. Om föräldrarna också är blandraser så kan man fortfarande normalt förutsäga mycket om hur valparna kommer utvecklas utifrån att se hur föräldrarna ser ut och beter sig. Undvik blandrashundar vars ena förälder eller båda föräldrar är av hundraser som är kända för att ofta har mentala problem. Ett exempel på detta är t.ex. hundar som har en dalmatiner som förälder.

Det bästa valet

Det bästa valet om man vill ha en ny hund är alltid att adoptera en hemlös hund. Att adoptera en hund är att ge en hund en ny start i livet och många organisationer har både bland och renrasiga hundar tillgängliga för adoption.

Många tror att det är svårt att rehabilitera en hund som har haft ett svårt liv men sanningen är ofta den motsatta. De är ofta mycket tacksamma över att ha fått ett nytt liv. De är ofta mycket lydiga, gosiga och villiga att göra vad som helst för deras nya snälla ägare.

En annan fördel med att adoptera en hund är att man får en hund som redan är rumsren och man slipper många av de problem som man kan ha medan man uppfostrar en valp.

Alla som kan bör välja att adoptera en hund istället för att köpa en valp.