Varför säger vi riksdaler om svenska kronor

Har du någonsin undrat varför vi ibland säger ”riskdaler” när vi menar kronor. Är inte detta en ganska konstig term att använda eftersom det är svårare och längre att säga riksdaler än det är att bara säga kronor. I denna artikel skall vi titta lite på varför vi använder denna term. För att förstå detta måste vi förstå hur den svenska valutan har utvecklats.

Vikingatiden

vikingarPå vikingatiden så använda vikingarna inte några egna mynt utan de använd mynt plundrade från andra länder. (de kunde även vara tjänade genom handel). Mynt från en lång rad olika länder var i cirkulation i Sverige och detta var inte ett problem eftersom myntens värde avgjordes av metallvärdet. Inte av vad som stod på mynten. Sverige hade inget behov av egna mynt. Det finns dock vissa historiker som tror att vi tryckte mynt under denna tid men att vi gjorde det enligt utländska modeller. Det fanns ingen anledning i vikingarnas ögon att göra egna mynt när vi kunde kopiera andras. Eftersom det var myntvärdet som avgjorde ett mynts värde så spelade det heller ingen roll om mynten var ”Äkta” eller inte så länge de innehöll rätt metall.

Första gången som Sverige präglade egna mynt med egen design var under Olof Skötkonungs regim i slutet av tusentalet. Detta var dock inget som föll vikingarna i smaken och efter detta skulle det dröja nästan 200 år innan Sverige återigen började prägla mynt. Sverige har mer eller mindre fortlöpande präglat mynt sedan slutet av 1100 talet.

Landskapsmynt

Under flera hundra år efter att Sverige började prägla mynt så fanns det inget organiserat system för att göra det. Det behövdes inte eftersom man förlitade sig på metallvärdet. Olika delar av Sverige präglade olika mynt med olika design. Svealand, Götaland och Gotland hade t.ex. alla sina individuella valutor med olika mynt med olika design. Det faktum att myntens värde var förknippade med metallen inte med myntets utgivare eller valör hade många fördelar. Detta innebar att folk från olika nationer kunde handla med varandra obehindrat utan att man behövde oroa sig över att växla sin valuta eller förlora pengar i växelavgifter.

En nationell valutariksdaler

Första gången fick en nationell valuta som skulle se på samma sätt och användas i hela Sverige var under Gustav Vasa. Denna valuta kallades för dalern. Denna nya valuta förhindrade dock inte att de gamla valutorna fortsatte att cirkulera vid sidan av dalern och införandet av en nationell valuta organiserade inte det kaos av olika mynt som rådde vid denna tid. Dalern började senare att kallas riksdalern. Detta var Sveriges första nationella valuta och detta är det ord som har överlevt som slang för den svenska valutan ända fram tills idag. Vi har med andra ord Gustav Vasa att tacka att vi idag på slang kallar den svenska kronan riksdaler.

myntrealisationen

1776 så genomfördes något som kallas för myntrealisationen. Myntrealisationen gjorde den silverbaserade riksdalern till den enda giltiga valutan i Sverige. Alla andra gamla mynt och utländska mynt var inte längre giltiga betalningsmedel. Dalern kunde delas in i 48 bitar. Dessa bitar fungerade på ett liknande sätt som våra ören gör idag. Att dela med 48 kan tyckas som ett konstigt system men det var ett stort steg fram mot att göra handeln lättare.

Mer förvirring

Tyvärr så skulle det förenklade systemet som myntrealisationen skapade inte hålla alltför länge. Under de kommande hundra åren införde man dukater (guldmynt) och skilling banco (bronsmynt) vid sidan av riksdalern. Det var inte förrän år 1873 som den svenska kronan infördes och som vi började se grunden till det system vi har idag.