Vad är reporänta?

procentDen svenska Riksbankens styrränta kallas för reporänta. Reporäntan är den ränta som en marknadsbank kan låna till, eller placera till, i Riksbanken, på sju dagar, och med värdepapper som säkerhet.

Förändringar i reporäntan får effekt på marknadsräntorna, och reporäntan kan därför användas för att påverka ränteläget i Sverige. Väldigt många nationalbanker världen över använder någon form av styrränta på detta vis.

Reporäntan är den svenska Riksbankens främsta styrmedel för att påverka inflation och ekonomisk tillväxt. Förenklat kan man säga att en sänkning av reporäntan ger högre inflationen och en ökning av reporäntan ger lägre inflation.

Reporäntans förhållande till utlåningsräntan

När en marknadsbank lånar pengar från Riksbanken över natten måste den betala utlåningsränta till Riksbanken. Denna utlåningsränta är normalt 0,75 procentenheter högre än reporäntan.

En marknadsbank måste hela tiden ha en viss mängd likvida medel. I Sverige sköter marknadsbankerna detta genom att kontinuerligt ansöka om och erhålla kortfristiga lån från Riksbanken, både över natt och för en hel vecka i taget.

Reporäntans förhållande till inlåningsräntan

När en marknadsbank sätter in pengar på ett konto hos Riksbanken över natten erhåller den inlåningsränta från Riksbanken. Denna inlåningsränta är normalt 0,75 procentenheter lägre än reporäntan.

Bakgrund

Sverige har bara haft reporänta sedan år 1994. Tidigare använde Riksbanken istället marginalränta för att försöka påverka inflation och ekonomisk tillväxt i landet. År 1994 ersattes marginalräntan av reporäntan, inlåningsräntan och utlåningsräntan.

Den högsta reporänta vi haft i Sverige var 8,91%. Så hög var reporäntan under perioden 5 juli 1995 – 10 januari 1996.

För att försöka motverka finanskrisen 2008-2009 sänkte många riskbanker världen över sina styrräntor, och så även den svenska Riksbanken som den 4 december 2008 sänkte reporäntan med 1,75 procentenheter, från 3,75% till 2%, för att försöka stimulera ekonomin. Den 18 februari 2009 sänktes reporäntan med en procentenhet till och hamnade därmed på 1%.

Den 29 oktober 2014 är ett annat viktigt datum i reporäntans historia, då sänktes den nämligen till noll.

Första gången någonsin vi hade negativ reporänta i Sverige var den 18 februari 2015, då reporäntan sänktes till -0,1%. Exakt en månad senare kom nästa sänkning, ned till -0,25%. Sedan dess har reporäntan fortsatt ned, och ligger i skrivande stund på -0,50% (sedan 11 februari 2016).

Läs mer här: